Warszawa, kościół Matki Bożej Zwycięskiej

Warszawa, kościół Matki Bożej Zwycięskiej

Lokalizacja:  Warszawa – Kamionek, Grochowska 365 (52.246679, 21.052779)
Budowa: 1929-1931
Architekt: Konstanty Jakimowicz
Styl:  modernizm

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1929-31 według projektu Konstantego Jakimowicza jako wotum za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. W czasie II wojny światowej kościół był dwukrotnie bombardowany. W 1954 r. zakończono odbudowę kościoła. W 1992 r. kościół został podniesiony do rangi konkatedry diecezji warszawsko-praskiej.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny, złożony z trójnawowego korpusu i prezbiterium zamkniętego półkoliście. Na przedłużeniu wschodniej nawy, przy prezbiterium usytuowana jest kaplica nakryta kopułą z latarnią. Fasada kościoła jest trójdzielna z wyższą i zryzalitowaną częścią środkową, która ozdobiona jest rozetą i strunowym laskowaniem w formie krzyża łacińskiego. Powyżej umieszczony jest herb papieża Piusa XI (Achille Ratti), który jako nuncjusz apostolski w Polsce, nie opuścił Warszawy w chwili zagrożenia ze strony Bolszewików. Prezbiterium i nawy boczne oświetlone są wysokimi oknami, nawa główna przepruta jest okulusami. Nawę główną i prezbiterium nakrywa dach dwuspadowy, nad nawami bocznymi dachy jednospadowe. Wnętrze kościoła nakryte jest sklepieniami żelbetowymi , wpartymi na smukłych filarach. Nie udało się wybudować wolno stojącej 50-metrowej dzwonnicy, która miała być połączona z prezbiterium arkadowym krużgankiem. Nie zrealizowano też barwnej mozaiki na fasadzie ze scenami z wojny 1920 r. Na zewnętrznych ścianach kościoła wmurowane są liczne tablice pamiątkowe poświęcone m.in. Romanowi Dmowskiemu i gen. Tadeuszowi Rozwadowskiemu.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarze i ambonę zaprojektował Józef Trenarowski. W ołtarzu głównym umieszczony jest tryptyk malowany przez Bronisława Wiśniewskiego w 1935 r. Przedstawia on Matkę Bożą Zwycięską, której hołd oddają dwaj polscy święci Andrzej Bobola i Stanisław Kostka oraz Achille Ratti i ks. Ignacy Skorupko. W tle obrazu widoczna jest bitwa pod Radzyminem. Na ścianach prezbiterium i naw bocznych zawieszone są trzy obrazy Jana Styki oraz XVII-wieczny obraz św. Kazimierza. W posiadaniu parafii jest też cenny renesansowy tryptyk włoski z 1492 r., dar rodziny Lubomirskich. Wśród tablic umieszczonych wewnątrz kościoła zwraca uwagę ta poświęcona 300-leciu zwycięstwa Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem.

Przy kościele ustawiona jest drewniana dzwonnica z 1817 r., nakryta dachem namiotowym. Cmentarz Kamionkowski otaczający kościół jest najstarszą nekropolią Warszawy i został założony w XIII lub XIV w. Zostali tu pochowani polegli w bitwie ze Szwedami w 1656 r., obrońcy i ofiary rzezi Pragi z 1794 r., polegli w bitwie pod Olszynką Grochowską w 1831 r., powstańcy warszawscy z 1944 r. Wśród pochowanych jest gen. Jakub Jasiński (zm. 1794), jeden z dowódców obrony Pragi. Na terenie przykościelnym ustawiony jest także pomnik katyński w formie granitowego krzyża, wykonany przez Adama Myjaka i Janusza Pastwę na początku lat 80-tych. XX w. i ustawiony w 1995 r. na obecnym miejscu.

LITERATURA

Burno F., Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczpospolitej, Warszawa 2012
Strona internetowa: http://www.parafia-kamionek.pl/
Strona internetowa: http://polskiemuzy.pl/warszawska-praga-konkatedra-matki-boskiej-zwycieskiej-na-kamionku

Warszawa, kościół Matki Bożej Zwycięskiej

{gallery}polska/mazowieckie/warszawa_kosciol_mb_zwycieskiej{/gallery}

Inne kościoły w Warszawie opisane na stronie: zabytkowekoscioly.net

Warszawa, katedra św. Jana Chrzciciela
Warszawa, katedra św. Floriana
Warszawa, kościół ewangelicki
Warszawa, kościół Matki Bożej Łaskawej, jezuitów
Warszawa, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Warszawa, kościół Najświętszego Zbawiciela
Warszawa, kościół NMP Królowej Polski, pijarów 
Warszawa, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, kamedułów 
Warszawa, kościół Przemienienia Pańskiego, kapucynów
Warszawa, kościół św. Aleksandra
Warszawa, kościół św. Anny, bernardynów
Warszawa, kościół św. Antoniego Padewskiego, bernardynów
Warszawa, kościół św. Ducha, paulinów
Warszawa, kościół św. Franciszka, franciszkanów
Warszawa, kościół św. Jacka, dominikanów
Warszawa, kościół św. Józefa Oblubieńca, wizytek
Warszawa, kościół św. Kazimierza, sakramentek
Warszawa, kościół św. Krzyża, misjonarzy
Warszawa, kościół św. Marcina, augustianów
Warszawa, kościół św. Stanisława Kostki
Warszawa, kościół Wniebowzięcia NMP, karmelitów bosych
Warszawa, kościół św. Anny w Wilanowie
Warszawa, kościół św. Klemensa Hofbauera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *