Warszawa, kościół NMP Królowej Polski

Warszawa, kościół NMP Królowej Polski
Warszawa, katedra Polowa Wojska Polskiego
Warszawa, dawny kościół pijarów

Lokalizacja:  Warszawa – Stare Miasto, Długa 13 (52.248894, 21.006915)
Budowa: 1660-1681
Styl:  barok

HISTORIA. Pijarzy przybyli do Warszawy w 1642 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1660-1681 z fundacji króla polskiego Jana II Kazimierza Wazy i Małgorzaty Kotowskiej, stolnikowej wyszogrodzkiej. Pracami wykończeniowymi, prowadzonymi do 1712 r. kierował Jakub Fontana. Po kasacie klasztoru w 1835 r. kościół przejęły władze carskie zamieniły go na cerkiew prawosławną według projektu Antonio Corazziego i Andrzeja Gołońskiego. Po odzyskaniu niepodległości Oskar Sosnowski w latach 1922-1927 przywrócił kościołowi pierwotną barokową formę. Kościół został zniszczony w 1944 r. w czasie powstania warszawskiego, następnie odbudowany w latach 1946-60 według projektu Leona Marka Suzina. Od 1991 r. świątynia pełni funkcję Katedry Polowej Wojska Polskiego.

ARCHITEKTURA. Jest to budowla barokowa, złożona z nawy ujętej po obu bokach symetrycznymi kaplicami, transeptu i węższego od nawy prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. W fasadzie dominuje część środkowa, która jest wyższa i szersza od części bocznych, z którymi połączona jest spływami, zakończonymi postumentami z wazonami. Część środkowa ujęta jest parami pilastrów i zwieńczona przełamanym trójkątnym frontonem. Między parami pilastrów znajduje się duża półkolista wnęka, mieszcząca portal wejściowy a powyżej duże okno, także zamknięte półkoliście. Za fasadą nieco cofnięte, posadowione są dwie kwadratowe wieże, nakryte hełmami w kształcie obelisków zwieńczonych krzyżami. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe. Wewnątrz nawa nakryta jest sklepieniem kolebkowym.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Większość wyposażenia jest współczesna i powstała po podniesieniu kościoła do godności Katedry Polowej. Wtedy to urządzono kaplicę Katyńską i kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej, których wyposażenie upamiętnia bohaterstwo i ofiarę polskiego żołnierza. Z nowych dzieł warto też zobaczyć drzwi spiżowe ze scenami najważniejszych w historii Polski bitew, wykonane w 1994 r. przez Andrzeja Renesa oraz umieszczoną w kruchcie rzeźbę Chrystusa Wszystkich Zaginionych, wykonaną przez Maksymiliana Biskupskiego. Z zabytków warto wymienić obrazy śląskiego malarza Michaela Willmana, przewiezione do kościoła ze Śląska (opactwo w Lubiążu?) oraz organy których fragmenty pochodzą z kościoła łaski w Kamiennej Górze.

LITERATURA

Żabicki J., Leksykon zabytków Mazowsza i Podlasia, Arkady 2010
Strona internetowa: http://www.katedrapolowa.pl/html.php (dostęp 18.02.2014)

Warszawa, kościół NMP Królowej Polski

{gallery}polska/mazowieckie/warszawa_kosciol_pijarow{/gallery}

Inne kościoły w Warszawie opisane na stronie: zabytkowekoscioly.net

Warszawa, katedra św. Jana Chrzciciela
Warszawa, katedra św. Floriana
Warszawa, kościół ewangelicki
Warszawa, kościół Matki Bożej Łaskawej, jezuitów
Warszawa, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Warszawa, kościół Najświętszego Zbawiciela
Warszawa, kościół NMP Królowej Polski, pijarów 
Warszawa, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, kamedułów 
Warszawa, kościół Przemienienia Pańskiego, kapucynów
Warszawa, kościół św. Aleksandra
Warszawa, kościół św. Anny, bernardynów
Warszawa, kościół św. Antoniego Padewskiego, bernardynów
Warszawa, kościół św. Ducha, paulinów
Warszawa, kościół św. Franciszka, franciszkanów
Warszawa, kościół św. Jacka, dominikanów
Warszawa, kościół św. Józefa Oblubieńca, wizytek
Warszawa, kościół św. Kazimierza, sakramentek
Warszawa, kościół św. Krzyża, misjonarzy
Warszawa, kościół św. Marcina, augustianów
Warszawa, katedra św. Floriana
Warszawa, kościół św. Stanisława Kostki
Warszawa, kościół Wniebowzięcia NMP, karmelitów bosych
Warszawa, kościół św. Anny w Wilanowie
Warszawa, kościół św. Klemensa Hofbauera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *