Wenecja, kościół Santa Maria di Nazareth

Wenecja, kościół Santa Maria di Nazareth
Venezia, chiesa Santa Maria di Nazareth
Venezia, chiesa degli Scalzi

Lokalizacja: Wenecja – Cannaregio, Calle Carmelitani 54 (45.441408, 12.322011)
Budowa: 1660-1689
Architekt: Baldassare Longhena
Styl: barokowy

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1660-1689 dla karmelitów bosych, którzy przybyli do Wenecji w 1633 r. Autorem projektu kościoła jest wenecki architekt Baldassare Longhena, który nadzorował prace budowlane do 1673 r. Fasadę zaprojektował Giuseppe Sardi i powstała ona w latach 1672-1680 z funduszy, które dostarczył Gerolamo Cavazza. W kościele został pochowany Lodovico Manin, ostatni doża wenecki pozbawiony władzy przez Napoleona w 1797 r. Kasata zakonu karmelitów miała miejsce w 1810 r. Zabudowania klasztorne rozebrano na potrzeby budowy dworca kolejowego w Wenecji. W 1915 r. na kościół spadła bomba zrzucona przez austriacki samolot, niszcząc bezpowrotnie fresk autorstwa Gianbattisty Tiepolo.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony jest z szerokiej nawy ujętej po bokach rzędami połączonych ze sobą kaplic oraz węższego i krótkiego prezbiterium. Środkowe kaplice są znacznie szersze i wyższe od pozostałych i tworzą formę ramion krzyża. Fasada kościoła podzielona jest na dwie kondygnacje i rozczłonkowana parami kolumn na wysokich cokołach. Po środku dolnej pięciodzielnej kondygnacji znajduje się duży portal wejściowy zamknięty łukiem półkolistym. W bocznych polach rozmieszczone są cztery wnęki mieszczące posągi świętych. Kondygnacja górna jest trójdzielna i ujęta spływami, po środku znajduje się duża półkolista wnęka z posągiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Fasadę wieńczy trójkątny szczyt z herbem rodu Cavazza z posągiem Chrystusa. Rzeźby na fasadzie wykonał głównie Bernardo Falconi. Elewacje nawy głównej podzielone są łukami wspartymi na przyporach wciągniętych do wnętrza. Między przyporami rozmieszczone są duże okna termowe. Nawę, prezbiterium i środkowe kaplice nakrywają dachy dwuspadowe, pozostałe kaplice nakryte są dachami jednospadowymi. Ściany wewnątrz kościoła opięte są pilastrami dźwigającymi wydatny gzyms z belkowaniem. Nawa otarta jest do kaplic bocznych półkolistymi arkadami. Nawę nakrywa sklepienie zwierciadlane, nad prezbiterium pozorna kopuła.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Kościół posiada bogatą dekorację rzeźbiarską i malarską. Pierwotnie na sklepieniu nawy znajdował się fresk, którego autorem był Giambattista Tiepolo. Powstałe w latach 1743-45 malowidło przedstawiało Przeniesienie Domku Loretańskiego i było największym freskiem tego wybitnego weneckiego malarza. Freski Tiepolo zachowały się w kaplicach bocznych, m.in. Apoteoza Świętej Teresy w z 1725 r. i Chrystus w Ogrojcu z 1732. W prezbiterium ustawiony jest barokowy ołtarz główny, w formie baldachimu wspartego na ośmiu kręconych kolumnach. Między kolumnami znajduje się okazałe tabernakulum a w zwieńczeniu ołtarza umieszczona jest ogromna korona. W kaplicach znajdują się barokowe ołtarze posiadające bogata dekorację rzeźbiarską.

LITERATURA

I Carmelitani Scalzi a Venezia. La chiesa di Santa Maria di Nazareth e il brolo del convento: https://www.consorziovinivenezia.it/editoria/Carmelitani_guida%20ITA.pdf
Knaurs Kulturführer in farbe Venedig Und Venetien, oprac. zb., Augsburg 1998
Strona internetowa: http://churchesofvenice.com/cannaregio2.htm#scalzi

Wenecja, kościół Santa Maria di Nazareth

{gallery}wlochy/wenecja/wenecja_santa_maria_nazareth{/gallery}

Inne kościoły w Wenecji opisane na stroniezabytkowekoscioly.net

Wenecja, bazylika San Marco
Wenecja, bazylika Santi Giovanni e Paolo
Wenecja, bazylika Santa Maria Gloriosa dei Frari
Wenecja, bazylika Santa Maria della Salute
Wenecja, kościół del Redentore
Wenecja, kościół Madonna dell’Orto
Wenecja, kościół San Giorgio Maggiore
Wenecja, kościół San Giovanni Battista in Bragora
Wenecja, kościół San Gregorio
Wenecja, kościół San Moisè
Wenecja, kościół San Vidal
Wenecja, kościół San Zaccaria
Wenecja, kościół Santa Maria Assunta dei Gesuiti
Wenecja, kościół Santa Maria dei Dereliti
Wenecja, kościół Santa Maria dei Miracoli
Wenecja, kościół Santa Maria del Giglio
Wenecja, kościół Santa Maria del Rosario
Wenecja, kościół Santa Maria della Pieta
Wenecja, kościół Santa Maria di Nazareth
Wenecja, kościół Santa Maria Formosa
Wenecja, kościół Santa Maria Presentazione
Wenecja, kościół Santo Stefano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *