Wiedeń, kościół paulinów

Wiedeń, kościół paulinów
Wiedeń, kościół św. Elżbiety, dawny paulinów
Wien, Paulanerkirche (kirche hl. Elisabeth)

Lokalizacja: Wiedeń – Wieden, Pulanergasse 6 (48.196073, 16.367418)
Budowa: 1627-1651, odbudowa 1683-1686
Styl: barok

HISTORIA. Paulinów sprowadził do Wiednia cesarz Ferdynand II w 1626 r. Już w następnym roku zakonnicy rozpoczęli budowę kościoła, który powstał w latach 1627-1651. Kościół ten został spalony przez Turków w czasie oblężenia miasta w 1683 r. W tym samym roku rozpoczęła się jego odbudowa, która potrwała do 1686 r. Wieżę zbudowano w 1717 r. W 1796 r. klasztor został zniesiony. Obecnie kościół pełni funkcję świątyni parafialnej.

ARCHITEKTURA. Wczesnobarokowy kościół złożony jest z trójprzęsłowej nawy ujętej po bokach rzędami kaplic oraz krótkiego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Prezbiterium i nawę nakrywa dach dwuspadowy, nad kaplicami dachy jednospadowe. Na zakończeniu wschodniej nawy wznosi się kilkukondygnacyjna wieża, nakryta barokowym hełmem z latarnią. Fasada kościoła jest trójosiowa i dwukondygnacjowa, podzielona pilastrami i rozdzielona wydatnym gzymsem. W środkowym polu dolnej kondygnacji znajduje się portal główny, zwieńczony trójkątnym naczółkiem. W bocznych polach mieszczą się wąskie portale a nad nimi półkoliste wnęki z posągami świętych. Górna kondygnacja z zegarem ujęta jest spływami wolutowymi i zwieńczona trójkątnym szczytem z posągami świętych. Wewnątrz ściany kościoła podzielone są pilastrami wspierającymi obiegający gzyms. Kaplice otwarte są do nawy półkolistymi arkadami. Nawa główna i prezbiterium nakryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Chór muzyczny wsparty jest na potrójnej arkadzie.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA są przeważnie barokowe. Fresk na sklepieniu prezbiterium przedstawia św. Trójcę i jest dziełem Carla Carlone z lat 1720-1730.  Architektoniczny ołtarz główny z 1718 r. ujęty jest parami kolumn i ozdobiony kilkoma posągami świętych i aniołów. W polu środkowym znajduje się obraz Aniołów Stróżów z połowy XIX w. W drugim ołtarzu po lewej stronie umieszczony jest obraz Ukrzyżowania, namalowany przez Johanna Michaela Rottmayra, ważnego malarza austriackiego baroku. W najbliższym wejścia lewym ołtarzu znajduje się obraz św. Anny a na jednym z dwóch małych obrazków ustawionych na mensie przedstawiony jest wizerunek polskiego świętego Stanisława Kostki. Ambona posiadająca bogatą dekorację wykonana została w 1690 r.

LITERATURA

Gostyński W., Wiedeń. Przewodnik, Warszawa 1985
Strona internetowa: https://de.wikipedia.org/wiki/Paulanerkirche (Wien)

Wiedeń, kościół paulinów

{gallery}austria/wieden/wien_paulanerkirche{/gallery}

Kościoły w Wiedniu opisane na stroniezabytkowekoscioly.net

Wiedeń, katedra św. Szczepana
Wiedeń, kościół św. Karola Boromeusza
Wiedeń, kościół am Hof
Wiedeń, kościół augustianów
Wiedeń, kościół dominikanów

Wiedeń, kościół jezuitów
Wiedeń, kościół kapucynów
Wiedeń, kościół Maria am Gestade
Wiedeń, kościół Mariahilf
Wiedeń, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Wiedeń, kościół minorytów
Wiedeń, kościół paulinów
Wiedeń, kościół pijarów
Wiedeń, kościół salezjanek
Wiedeń, kościół szkocki
Wiedeń, kościół Trójcy Przenajświętszej
Wiedeń, kościół wotywny
Wiedeń, kościół św. Józefa na Kahlenbergu
Wiedeń, kościół św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Centralnym
Wiedeń, kościół św. Michała
Wiedeń, kościół św. Piotra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *