Wielki Waradyn (Oradea), kościół premonstratensów (norbertanów)

Oradea, Biserica premonstratensă

Nagyvárad, premontrei templom

Lokalizacja: Wielki Waradyn (Oradea), Strada Episcop Roman Ciorogariu 18 (47.059987, 21.931534)
Budowa: 1752-1780
Styl: późny barok

HISTORIA. Premonstratensi (norbertanie) przybyli do Wielkiego Waradynu w 1130 r. z francuskiego Premontre. Zapewne krótko potem zakonnicy wznieśli murowany kościół, który uległ zniszczeniu w czasie najazdu mongolskiego w 1241 r. Obecny barokowy kościół zbudowany został w latach 1740-60. Już w 1786 r. klasztor został zlikwidowany decyzją cesarza Józefa II. Kościół przeznaczono na magazyn a jego wyposażenie uległo rozproszeniu. W 1808 r. norbertanie odzyskali kościół i zabudowania klasztorne. W 1949 r. władze komunistyczne usunęły zakonników, którzy powrócili dopiero w 1989 r.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy kościół złożony jest z trójprzęsłowej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego półkoliście. Nawę poprzedza dwuwieżowa fasada, trójdzielna i dwukondygnacjowa. Boczne pola opięte są pilastrami a środkowa część wydzielona jest kolumnami, w górnej kondygnacji wspierającymi trójkątny szczyt. W dolnej kondygnacji portal wejściowy wieńczy przerwany naczółek a nad nim okno o dzwonowatym wykroju. Wieże kwadratowe nakryte daszkami namiotowymi. Elewacje boczne o podziałach ramowych z oknami o łukach segmentowych. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe. Wewnątrz ściany kościoła podzielone są kolumnami i plastrami wspierającymi sklepienie żaglaste na gurtach.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA kościoła pochodzi głównie z 1. połowy XIX w.

LITERATURA

Strona internetowa: https://www.welcometoromania.eu/Oradea/Oradea_Premonstratense_m.htm
Strona internotowa: http://www.templomaink.hu/index.php?muv=telepules&telep=Nagyv%E1rad

{gallery}rumunia/polnocnozachodni/wielki_waradyn_kosciol_norbertanow{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *