Wrocław, kościół Bożego Ciała

Wrocław, kościół Bożego Ciała
dawny kościół joannitów

Lokalizacja:  Wrocław-Stare Miasto, Bożego Ciała 1 (51.104989, 17.031562)
Budowa: XIV -XV w.
Styl:  gotyk

HISTORIA. W 1273 r. książę śląski Henryk IV Prawy sprowadził do Wrocławia z Sandomierza zakon joannitów. Z 1351 r. pochodzi wzmianka o kościele szpitalnym p.w. Bożego Ciała. Początkowo była to budowla jednonawowa, ale jeszcze w XIV w. została powiększona o nawy boczne. Dalsza rozbudowa świątyni prowadzona była w XV w., kiedy to przedłużono korpus w kierunku zachodnim. W 1540 r. joannici zostali zmuszeni do opuszczenia kościoła, w którym przez kilka lat odbywały się nabożeństwa luterańskie. Następnie kościół wykorzystywany był jako magazyn i stajnie. Dopiero w 1700 r. kościół zostaje przejęty przez krzyżowców z czerwoną gwiazdą i zaczyna ponownie pełnić funkcje sakralne. Podczas działań wojennych w 1945 r. zniszczone zostały częściowo sklepienia i maswerki okienne. Wtedy też zniszczeniu uległo cenne wyposażenie kościoła pochodzące przeważnie z okresu baroku. W latach 1955-62 oraz 1967-70 kościół był odbudowywany ze zniszczeń wojennych.

ARCHITEKTURA. Kościół Bożego Ciała jest to budowlą gotycką, trójnawową o układzie bazylikowym, zamkniętą poligonalnie od wschodu, z zakrystią i kaplicą od północy. W zachodnim przęśle nawy głównej mieści się chór muzyczny. Nawa główna na zewnątrz opięta jest przyporami i nakryta dachem dwuspadowym, zaś nawy boczne nakryte są dachami pulpitowymi. Fasada zachodnia zwieńczona została dekoracyjnym szczytem ze sterczynami rozdzielonymi profilowanymi fryzami i blendami. Poniżej na osi znajduje się neogotycka kruchta z 2. poł. XIX w. oraz wielkie okno ostrołukowe, wypełnione maswerkiem. Południowe okna do nawy głównej również zamknięte są ostrołukowo i ozdobione maswerkami. Wewnątrz pięcioprzęsłowa nawa główna nakryta jest sklepieniami gwiaździstymi i krzyżowo-żebrowymi. Z kolei siedmioprzęsłowe nawy boczne nakryte są sklepieniami trójdzielnymi o różnej rozpiętości, wspartymi na konsolach i zwornikach z dekoracją rzeźbiarską.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA kościoła jest bardzo skromne. Z bogatego niegdyś barokowego wyposażenia zachował się ołtarz główny w formie obrazu ujętego w ażurową ramę oraz ołtarz w nawie południowej, w którym umieszczona jest rzeźbiona Pieta, również ujęta w ramę z figurami aniołów. W południowej nawie znajduje się kamienny Grób Chrystusa o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej. Otwarty jest trzema półkoliście zamkniętymi arkadami, z kolumienkami na których na konsolach znajdują się figury dwóch aniołów i św. Jana Ewangelisty? Całość zwieńczona wimpergami w ośli grzbiet, w polach których widoczna jest płaskorzeźba Chrystus w studni oraz pinaklami, żabkami i kwiatonem. Warto jeszcze zwrócić uwagę na kamienną gotycką płytę nagrobną, z dwiema postaciami zakonników, zapewne joannitów.

Rzut poziomy za: Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

LITERATURA

Antkowiak Z., Kościoły Wrocławia, Wrocław 1991
Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

Wrocław, kościół Bożego Ciała

{gallery}polska/dolnoslaskie/wroclaw_kosciol_bozego_ciala{/gallery}

Kościoły Wrocławia opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Wrocław, katedra św. Jana Chrzciciela
Wrocław, kościół św. Elżbiety
Wrocław, kościół św. Marii Magdaleny
Wrocław, kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława
Wrocław, kościół Bożego Ciała
Wrocław, kościół NMP na Piasku
Wrocław, kościół św. Anny
Wrocław, kościół św. Antoniego
Wrocław, kościół św. Barbary
Wrocław, kościół św. Bernarda, dawny bernardynów
Wrocław, kościół św. Idziego
Wrocław, kościół św. Krzysztofa
Wrocław, kościół św. Krzyża
Wrocław, kościół św. Macieja
Wrocław, kościół św. Macieja, dawny jezuitów
Wrocław, kościół św. Michała Archanioła
Wrocław, kościół św. Piotra i św. Pawła
Wrocław, kościół św. Wincentego
Wrocław, kościół św. Wojciecha, dominikanów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *