Wrocław, kościół św. Anny

Wrocław, kościół św. Anny, dawny augustianek, obecnie cerkiew prawosławna śś. Cyryla, Metodego i Anny

Lokalizacja:  Wrocław, św. Jadwigi 15 (51.114482, 17.040251)
Budowa: 1686-1691
Styl: barok

HISTORIA. Położony na Wyspie Piaskowej kościół św. Anny zbudowany został dla sióstr augustianek w latach 1686-1691. Autorem projektu był zapewne nieznany z nazwiska włoski architekt. Pracami budowlanymi kierował architekt Siegmund Lindner. Budowę kościoła utrudniała wrocławska rada miejska i nie obyło się bez interwencji cesarza Leopolda I Habsburga. W 1810 r. doszło do kasaty zakonu augustianek a kościół był użytkowany przez katolickie seminarium nauczycielskie. W maju 1945 r. kościół został poważnie uszkodzony w czasie pożaru, runęła wtedy część sklepień i ucierpiała fasada frontowa. W 1948 r. budowla została zabezpieczona a następnie w latach 1972-77 odbudowana. Od tego czasu jest użytkowana jako świątynia parafialna Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

ARCHITEKTURA. Kościół jest barokowy, składa się z czteroprzęsłowej nawy i półkoliście zamkniętej apsydy. Fasada frontowa jest dwukondygnacjowa i rozczłonkowana pilastrami. Dolna kondygnacja jest szersza i podzielona pilastrami na trzy części. W środkowym polu mieści się portal wejściowy a nad nim ogromne półkoliście zamknięte okno. W bocznych polach znajdują się puste nisze zamknięte półkoliście. Górna kondygnacja ujęta jest po bokach parami pilastrów, spływami wolutowymi oraz posągami aniołów. W jej środkowej części w półkolistej niszy umieszczony jest posąg św. Jakuba, pierwotnego patrona kościoła. Powyżej fasada zwieńczona jest trójkątnym szczytem. Elewacje boczne o podziałach ramowych przeprute są dwoma rzędami okien. W dolnym rzędzie znajdują się okna eliptyczne, zaś w górnym duże okna o półkolistych zamknięciach. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym. Wnętrze kościoła podzielone jest pilastrami i nakryte sklepieniem kolebkowo-krzyżowym.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Pierwotne wyposażenie kościoła nie przetrwało a o tym, że dawny kościół katolicki pełni dziś funkcję cerkwi prawosławnej przypomina znajdujący się tu ikonostas.

Rzut poziomy za: Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

LITERATURA

Antkowiak Z., Kościoły Wrocławia, Wrocław 1991
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

Wrocław, kościół św. Anny

{gallery}polska/dolnoslaskie/wroclaw_kosciol_sw_anny{/gallery}

Kościoły Wrocławia opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Wrocław, katedra św. Jana Chrzciciela
Wrocław, kościół św. Elżbiety
Wrocław, kościół św. Marii Magdaleny
Wrocław, kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława
Wrocław, kościół Bożego Ciała
Wrocław, kościół NMP na Piasku
Wrocław, kościół św. Anny
Wrocław, kościół św. Antoniego
Wrocław, kościół św. Barbary
Wrocław, kościół św. Bernarda, dawny bernardynów
Wrocław, kościół św. Idziego
Wrocław, kościół św. Krzysztofa
Wrocław, kościół św. Krzyża
Wrocław, kościół św. Macieja
Wrocław, kościół św. Macieja, dawny jezuitów
Wrocław, kościół św. Michała Archanioła
Wrocław, kościół św. Piotra i św. Pawła
Wrocław, kościół św. Wincentego
Wrocław, kościół św. Wojciecha, dominikanów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *