Wrocław, kościół św. Antoniego

Wrocław, kościół św. Antoniego

Lokalizacja:  Wrocław, Świętego Antoniego 30 (51.109356, 17.024332)
Budowa: 1685-1692
Styl: barok

HISTORIA. Kościół św. Antoniego należy do nielicznej grupy kościołów wzniesionych we Wrocławiu w okresie baroku. Zbudowany został w latach 1685-92 według projektu nieznanego z nazwiska włoskiego architekta. Pracami budowlanymi kierował mistrz murarski Mattheus Biener.

ARCHITEKTURA. Kościół złożony jest z trójprzęsłowej nawy, kwadratowego prezbiterium oraz wieży przy pd.-wsch. narożniku i zakrystii od zachodu. Elewacja frontowa trójosiowa, podzielona jest parami zdwojonych pilastrów, zwieńczona szczytem ujętym spływami i obeliskami z trójkątnym naczółkiem. Portal wejsciowy flankowany pilastrami podtrzymującymi przerwany przyczółek z półkolistą niszą i figurą patrona. Wewnątrz nawa posiada układ emporowo-halowy. Po bokach ujęta jest wnękami kaplicowymi, otwartymi półkolistymi arkadami, powyżej zaś mieszczą się empory, zamknięte także półkoliście. Ściany wewnątrz opięte są pilastrami dźwigającymi sklepienie kolebkowe z lunetami.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest jednolite, późnobarokowe i pochodzi z okresu budowy kościoła. Składają się na nie ołtarze, na czele z monumentalnym ołtarzem głównym, ambona oraz interesujący prospekt organowy, dzieło Josepha Eberhardta ze Zgorzelca z lat 1750-52.

Rzut poziomy za: Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

LITERATURA

Antkowiak Z., Kościoły Wrocławia, Wrocław 1991
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

Wrocław, kościół św. Antoniego

{gallery}polska/dolnoslaskie/wroclaw_kosciol_sw_antoniego{/gallery}

Kościoły Wrocławia opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Wrocław, katedra św. Jana Chrzciciela
Wrocław, kościół św. Elżbiety
Wrocław, kościół św. Marii Magdaleny
Wrocław, kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława
Wrocław, kościół Bożego Ciała
Wrocław, kościół NMP na Piasku
Wrocław, kościół św. Anny
Wrocław, kościół św. Antoniego
Wrocław, kościół św. Barbary
Wrocław, kościół św. Bernarda, dawny bernardynów
Wrocław, kościół św. Idziego
Wrocław, kościół św. Krzysztofa
Wrocław, kościół św. Krzyża
Wrocław, kościół św. Macieja
Wrocław, kościół św. Macieja, dawny jezuitów
Wrocław, kościół św. Michała Archanioła
Wrocław, kościół św. Piotra i św. Pawła
Wrocław, kościół św. Wincentego
Wrocław, kościół św. Wojciecha, dominikanów

Wrocław, kościół św. Antoniego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *