Wrocław, kościół św. Idziego

Wrocław, kościół św. Idziego

Lokalizacja:  Wrocław – Ostrów Tumski, ul. pl. Katedralny (51.114559, 17.046850)
Budowa: 1. połowa XIII w.
Styl: późny romanizm

HISTORIA. Niewielki kościół św. Idziego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ogromnej katedry wrocławskiej. Ufundował go w na przełomie lat 20 i 30-tych XIII w. dziekan wrocławskiej kapituły katedralnej Wiktor.

ARCHITEKTURA. Jest to kościół późnoromański, zbudowany z cegły, złożony z dwuprzęsłowej nawy i kwadratowego prezbiterium, zamkniętego trójboczną apsydą. Kościół na zewnątrz opięty jest przyporami i obwiedziony fryzem z przenikających się arkadek a powyżej fryzem kratowym. Nakryty jest dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę. Otwory okienne zamknięte są półkoliście, częściowo zrekonstruowane. Do nawy prowadzi późnoromański portal, zamknięty półkolistymi archiwoltami, ujęty dwiema parami kolumn. W prezbiterium zachowały się pierwotne sklepienia żebrowe, łuk tęczy jest dwuarkadowy o ostrołukowym wykroju, wsparty na zrekonstruowanym filarze.

LITERATURA

Antkowiak Z., Kościoły Wrocławia, Wrocław 1991
Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

Wrocław, kościół św. Idziego

{gallery}polska/dolnoslaskie/wroclaw_kosciol_sw_idziego{/gallery}

Kościoły Wrocławia opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Wrocław, katedra św. Jana Chrzciciela
Wrocław, kościół św. Elżbiety
Wrocław, kościół św. Marii Magdaleny
Wrocław, kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława
Wrocław, kościół Bożego Ciała
Wrocław, kościół NMP na Piasku
Wrocław, kościół św. Anny
Wrocław, kościół św. Antoniego
Wrocław, kościół św. Barbary
Wrocław, kościół św. Bernarda, dawny bernardynów
Wrocław, kościół św. Idziego
Wrocław, kościół św. Krzysztofa
Wrocław, kościół św. Krzyża
Wrocław, kościół św. Macieja
Wrocław, kościół św. Macieja, dawny jezuitów
Wrocław, kościół św. Michała Archanioła
Wrocław, kościół św. Piotra i św. Pawła
Wrocław, kościół św. Wincentego
Wrocław, kościół św. Wojciecha, dominikanów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *