Wrocław, kościół św. Marii Magdaleny

Wrocław, kościół św. Marii Magdaleny,
obecnie katedra kościoła polsko-katolickiego diecezji wrocławskiej

Lokalizacja:  Wrocław, ul. Szewska 10 (51.109444,17.034722)
Budowa: 1386 – połowa XV w.
Styl: gotyk

HISTORIA. Obecny gotycki kościół wzniesiony został w kilku etapach. W latach 1342-1362 wzniesiono mury obwodowe i sklepienia naw bocznych, a około 1386 r. nakryto sklepieniami nawę główną. W pierwszej połowie XV w. między przyporami dobudowano kaplice i kruchty. Wreszcie około połowy XV w. ukończono wieże, które w 1533 r. połączono galerią, zaś w 1565 nakryto nowymi hełmami. W 1546 r. wmurowano od południa romański portal pochodzący z rozebranego w tym czasie opactwa na Ołbinie. W 1525 r. kościół został przejęty przez ewangelików. W 1945 r. kościół został poważnie uszkodzony w czasie sowieckiej ofensywy, m.in. zniszczeniu uległy dachy i zawaliła się południowa wieża. Odbudowa rozpoczęła się w 1947 r., po jej zakończeniu świątynia została przekazana kościołowi polskokatolickiemu i pełni funkcję katedry.

ARCHITEKTURA. Jest to dużych rozmiarów budowla długości 62,8 m, szerokości 32 m i wysokości nawy głównej sięgającej 23 m. Posiada układ bazylikowy, o trzech nawach i siedmiu przęsłach. Od zachodu przylegają dwie kwadratowe wieże, opięte przyporami, na wysokości piątej kondygnacji połączone nadwieszonym mostkiem. Na zewnątrz kościół opięty jest łukami oporowymi a pola między przyporami zabudowane zostały kaplicami i kruchtami. Do prezbiterium od północy przylega trójprzęsłowa zakrystia w formie dwunawowej hali. Nawę główną i prezbiterium nakrywa dach trójpołaciowy, nad nawami bocznymi i kaplicami dachy pulpitowe. Wnętrze rozświetlają duże okna ostrołukowe, trój- i czterodzielne z maswerkami. Od zachodu prowadzi do wnętrza portal z ostrołukową archiwoltą ujętą w rzeźby śś. Marii Magdaleny i Jana Chrzciciela na konsolach. Jednak najcenniejszym zabytkiem kościoła jest wstawiony w południową ścianę kościoła romański portal, pochodzący z opactwa benedyktynów na Ołbinie. Uznawany jest powszechnie za najokazalszy portal romański w Polsce. Wykonany został przez warsztat pochodzący z Lombardii i Akwitanii w 4 ćw. XII w. Jest uskokowy, zamknięty półkoliście z trzema wałkami archiwolt i zewnętrzną archiwoltą prostokątną, wspartymi na trzech parach kolumn. Archiwolty, kolumny i i ich głowice ozdobione zostały dekoracjami figuralnymi, roślinnymi i szewronowymi. Wewnątrz kościoła dwa przęsła prezbiterium nakryte są sklepieniami gwiaździstymi, zaś sąsiednie przęsła naw bocznych przekryto sklepieniami trójdzielnymi siedmiopolowymi. Pozostałe części nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ściany wewnątrz kościoła zdobi bogaty zespół nagrobków i epitafiów mieszczan wrocławskich od XV do XVIII w. Uwagę zwracają też: renesansowa ambona z lat 1579-81, nakryta baldachimem oraz gotyckie sakramentarium kolumnowe z około 1410 r., ozdobione płaskorzeźbionymi scenami Biczowania, Ukrzyżowania i Zmartwychwstania Chrystusa.

Rzut poziomy za: Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

LITERATURA

Antkowiak Z., Kościoły Wrocławia, Wrocław 1991
Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Sztuka polska romańska i przedromańska do schyłku XIII w., pod. red. M. Walickiego, Warszawa br.

Wrocław, kościół św. Marii Magdaleny

{gallery}polska/dolnoslaskie/wroclaw_kosciol_sw_marii_magdaleny{/gallery}

Kościoły Wrocławia opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Wrocław, katedra św. Jana Chrzciciela
Wrocław, kościół św. Elżbiety
Wrocław, kościół św. Marii Magdaleny
Wrocław, kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława
Wrocław, kościół Bożego Ciała
Wrocław, kościół NMP na Piasku
Wrocław, kościół św. Anny
Wrocław, kościół św. Antoniego
Wrocław, kościół św. Barbary
Wrocław, kościół św. Bernarda, dawny bernardynów
Wrocław, kościół św. Idziego
Wrocław, kościół św. Krzysztofa
Wrocław, kościół św. Krzyża
Wrocław, kościół św. Macieja
Wrocław, kościół św. Macieja, dawny jezuitów
Wrocław, kościół św. Michała Archanioła
Wrocław, kościół św. Piotra i św. Pawła
Wrocław, kościół św. Wincentego
Wrocław, kościół św. Wojciecha, dominikanów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *