Padwa, kościół San Canziano

Padwa, kościół San Canziano
Padova, chiesa di San Canziano

Lokalizacja:Padwa, Via S. Canziano (45.406365, 11.876290)
Budowa:  1595-1617
Architekt: Vincenzo Dotto i Giambattista della Scala (fasada)
Styl: wczesny barok

HISTORIA. Kościół zbudowany został w 1034 r. w stylu romańskim. W 1117 r. ucierpiał w czasie trzęsienia ziemi a w 1174 r. został zniszczony przez pożar. Obecny wygląd kościół uzyskał w wyniku gruntownej przebudowy w latach 1595-1617. Autorami obecnej wczesnobarokowej fasady są Vincenzo Dotto i Giambattista della Scala.

ARCHITEKTURA. Wczesnobarokowy kościół złożony jest z prostokątnej nawy, do której po obu stronach przylegają niższe nawy boczne, z których wydzielone są centralne kaplice. Fasada kościoła jest trójdzielna, w części środkowej wypełniona półkolistą arkadą z malowidłem przedstawiającym Niepokalane Poczęcie NMP. Poniżej znajduje się portal wejściowy nakryty półkolistym naczółkiem. Boczne pola lekko wysunięte do przodu, ujęte półkolumnami z kompozytowymi kapitelami. W polach tych znajdują się półkoliste wnęki z posągami personifikacji Czystości i Pokory. Fasadę wieńczy wydatny przełamujący gzyms oraz płaski szczyt z posągami czterech ewangelistów. Ściany boczne przebite są trójdzielnymi oknami termowymi. Nawę środkową nakrywa dach dwuspadowy a nawy boczne nakrywają dachy jednospadowe. Wewnątrz ściany rozczłonkowane są pilastrami i półkolistymi arkadami otwartymi do naw bocznych. Nawa środkowa nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wewnątrz znajduje się kilka późnobarokowych ołtarzy z XVIII w. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz NMP ze świętymi, przypisywany Padovanino. Ołtarz ujmują po obu stronach półkoliste wnęki z rzeźbami świętych: Anny, Cantaniusa, Agnieszki i Hieronima.

LITERATURA

Padwa. Historia, sztuka, kultura, wyd. Medoacus 2000
Strona internetowa:
https://www.historiaregni.it/la-chiesa-di-san-canziano-a-padova/ (dostęp 23.05.2022)
Strona internetowa:http://churchesofvenice.com/padua.htm#canziano (dostęp 23.05.2022)

Padwa, kościół San Canziano

{gallery}wlochy/wenecja/padwa_san_canziano{/gallery}

Kościoły w Padwie opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Padwa, bazylika San Antonio
Padwa, bazylika Santa Giustina
Padwa, katedra Santa Maria Assunta
Padwa, kościół Eremitani
Padwa, kościół San Canziano
Padwa, kościół San Daniele
Padwa, kościół San Gaetano
Padwa, kościół Santa Maria dei Servi
Padwa, kościół Santa Sofia
Padwa, kościół Santa Croce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *